Gyabra Energy

Biomasa Energie přírody

Biomasa je produkt biologického původu ať už rostlinného či živočišného, záměrně pěstovaným nebo jako vedlejší odpadní produkt. Může jít o odpady ze zemědělské, potravinářské či lesní výroby, či komunálního hospodářství.

Charakteristika biomasy

 • Zdroj energie z biomasy je obnovitelný
 • Malé negativní dopady na životní prostředí
 • Začíná konkurovat běžně používaným zdrojům energie – podpora ekologicky nakloněné legislativy
 • Jisté omezení z hlediska umístění zdroje biomasy a spotřebičů biomasy

Princip fungování biomasy

Hlavním faktorem ovlivňujícím princip spalování biomasy je vlhkost biomasy.  Pokud je obsah sušiny v biomase větší než polovina, tak se jedná o tzv. suchý proces získávání energie z biomasy. V opačném případě, pokud je obsah sušiny menší než 50%, pak hovoříme o tzv. mokrém procesu. Při suchém procesu se biomasa spaluje popř. zplyňuje. U mokrého procesu se naopak biomasa nechává alkoholově zkvasit.

Další možností zpracování biomasy je její mechanická popř. chemická přeměna. Jedná se o různé štípání, drcení, mletí.

Poslední možností pro získávání energie z biomasy je např. kompostování, čištění odpadních vod či fermentace organických odpadů.

Naše společnost Gyabra Earth s.r.o. se zabývá především mechanickým zpracováním biomasy - tj. její štípání a mletí. Vytváříme a nabízíme štěpky, brikety či peletky. Všechny uvedené produkty jsou vyrobeny pouze z kvalitního českého dříví.

Nabízíme

Palivové dříví

Naše společnost nabízí celou řadu palivového dříví:

 • Bříza
 • Dub
 • Buk
 • Habr
 • Lípa

Palivové dříví dodáváme v metrových štípách nebo polínkách 33-50 cm.

Metrové štípy skládáme pro snadnější přepravu do hrání, dopravu dříví zajišťujeme my popř. zákazník.  Dříví bývá naštípáno o maximální délce 15cm. Prodávané dříví je vytěženo zpravidla během loňského resp. letošního roku.

Větší polínka balíme na vratné ocelové palety, kterou si zákazník u nás může zapůjčit popřípadě je možné dříví naskládat do ložného prostoru přepravního prostředku.

Menší polínka skládáme do beden nebo je také možné polínka naskládat do vhodného vozidla.

Dřevěné brikety

Nabízíme dřevěné brikety vyrobené z kvalitních českých dřevěných pilin. Jedná se o ekologické palivo vhodné do všech druhů a typů kamen i kachlových, kotlů na tuhá paliva, ale také do zahradních grilů, kuchyňských sporáků, krbů a kotlů na ústřední topení.

Pelety

Pelety jsou další palivo, které naše společnost nabízí.

K dispozici jsou dva druhy pelet:

 1. vyrobené ze smrkových pilin bez kůry, které mají výhřevnost 18 MJ/kg a nabízíme je o průměru 6 mm.
 2. Vyrobené z technického konopí či obilného odpadu.

Aktuální informace

Biomasa v ČR

01.06.2010 - Dnes byl spuštěn náš nový web o biomase!..

Ukázky našich referencí