Gyabra Energy

Fotovoltaika Principy a postupy

Fotovoltaiky představují moderní hi-tech vyspělou technologii přeměňující sluneční energii na elektrickou energii. S každým dnem narůstá jejich význam a využití ve vyspělých státech světa. Fotovoltaiky jsou instalovány na střechy budov, rodinných domů, průmyslových staveb či volná prostranství. Vyrábí obrovské množství elektřiny bez jakýchkoli provozních nákladů. Provoz je ekologický a vysoce efektivní - zajišťuje dostatečné množství energie pro pokrytí vlastních potřeb a navíc přebytečnou energii odkupuje veřejná distribuční síť.

Pozitiva fotovoltaických článků

  • významný ekologický přínos!!!
  • žádné provozní náklady
  • vysoká životnost
  • spolehlivost
  • recyklovatelnost

Princip fotovoltaických elektráren

Fotovoltaiky jako polovodičové součástky přeměňují sluneční energii na elektrickou energii, jedná se o tzv. fotovoltaický proces, který byl objeven již roku 1839. Jako polovodič je využívám křemík. Při dopadání slunečního záření na povrch fotovoltaických článků se uvolňují elektrony, tím vzníká stejnosměrný elektrický proud.

Správná výstavba fotovoltaických elektráren

Pro maximální výkon fotovoltaických panelů má nejvetší vliv správná pozice a sklon panelu. Optimální úhel naklonění je v rozmezí mezi 20-30° ke slunci. Nejvhodnější je nasměrování k jižní straně, ale je možné vhodně nasměrovat i panely pro střechy, které jsou situovány na východ či západ.

Fotovoltaiky montujeme včetně hliníkových nebo ocelových konstrukcí. Konstrukce jsou lehké a úsporné, aby neprodražovaly počáteční investice. Je vždy také zaručen optimální sklon fotovoltaiek pro maximální výkon. Vždy je proveden statický výpočet, který zaručuje únosné zatížení pro danou střechu, jak z hlediska samotných fotovoltaických panelů, tak sněhového zatížení a povětrnostních vlivů. Fotovoltaiky je možné montovat jak na rovné střechy, tak na šikmé střechy.

Co je důležité:

  • správný sklon solárních panelů
  • vhodná pozice střechy - nejlépe jižní strana
  • posouzení nosnosti střechy

Vydělejte za energii

Veškerou vyrobenou energii můžete prodat distributorovi (ČEZ) za garantované výhodné odkupné. Tento státní výkup je garantován na dalších 20 let, výkupné je pro tento rok (2010) velmi výhodné, a proto se vyplatí do výstavby fotovoltaických elektráren investovat. Instalujte fotovoltaiky na své střechy, střecha Vám vydělá další peníze a zůročí investici. Nepotřebujete ani stavební povolení, návratnost investice vám spočítáme.

Vámi smluvený distributor je povinen od vás energii po smluvenou dobu a cenu odebírat a platit za ni po celých 20 let.

Výkupní ceny pro rok 2010:

12,25 Kč/kWh pro instalace do 30 kWp

12,15 Kč/kWh pro instalaci nad 30 kWp

Aktuální informace

Nabízíme měniče a panely v krátkém termínu

25.08.2010 - Díky spolupráci s výrobci měničů a panelů máme nyní možnost nabídnout jejich produkty, které jsou k dodání ve velmi krátkém termínu. Proto Vám zasíláme přehled produktů, které..

Měniče Power One

16.06.2010 - nabízíme k prodeji měniče Power One..

Ukázky našich referencí