Gyabra Energy

Legislativa Legislativní informace

Legislativa pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

  Zmena zákona č. 656/2004 Z. z.   -  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon 309/2009  - zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  ZSE - distribúcia - odkaz na oficiálne stránky spoločnosti západoslovenská energetika-distribúcia, časť pripojovanie výrobcov elektrickej energie

  SSE - distribúcia  - odkaz na oficiálne stránky spoločnosti stredoslovenká energetika - distribúcia

   

  Výkupní ceny

  Přímá dodávka do sítě €/MWh Zelený bonus €/MWh
  Ze sluneční energie s celkovým instalovaným výkonem zařízení do 100kW 430,72 375,72
  Ze sluneční energie s celkovým instalovaným výkonem zařízení nad 100kW 425,12 370,12

   

   

  Aktuální informace

  Fotovoltaika na Slovensku

  20.05.2010 - Realizujeme řadu montáží fotovoltaiek u nás ale také na Slovensku. Na našem webu naleznete vše potřebné pro zvážení vhodnosti samotné realizace investice do fotovoltaické elektrárny. V sekci referencí..

  Ukázky našich referencí