Gyabra Energy

Úvodní strana Vítejte na našem webu

Biomasa

Se současným trendem ochrany přírody a přírodních zdrojů se nabízí nespočetné možnosti využití energie právě z těchto obnovitelných zdrojů, které příroda nabízí a které byly v minulosti opomíjeny.

Přírodu je zapotřebí chránit pro další generace, u některých zdrojů hrozí jejich vyčerpání nebo jejich těžba příliš přírodu zatěžuje. Proto je dobré se zaměřit na to, co přírodě neublíží a lidem přinese užitek.

Nově myšlenky v oblasti zpracování odpadů, kterými je planeta zahlcena, přinesly nápady v oblasti zpracování a dalšího využití biomasy, kde na základě výpočtů je prokázáno, že již 2,5 kg suché biomasy nahradí 1 litr topného oleje.

Biomasa se řadí mezi obnovitelný zdroj energie, kdy sluneční energie uložená do biomasy může být opětovně využita pro paliva či získání elektrické energie. Při spalování biomasy dochází ke slučování uhlíku a vodíku s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého  a vody. Do ovzduší uniká ale pouze to množství oxidu uhličitého, které bylo předtím vázáno v biomase. Využívání biomasy je z hlediska ochrany přírody žádoucí, jedná se o významný obnovitelný zdroj, v němž je uložena sluneční energie. Biomasa je pojem pro suroviny či odpady původem rostlinného či živočišného původu resp. jejich vedlejší organické produkty či odpady. 

Aktuální informace

Biomasa v ČR

01.06.2010 - Dnes byl spuštěn náš nový web o biomase!..

Ukázky našich referencí